Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD GOLFOVÝCH SIMULÁTORŮ SPORT CENTRUM BAŤOV

Návštěvník simulátoru 3D GOLF BLASTER (dále jen simulátor) :

 

- si rezervuje hrací čas zásadně prostřednictvím rezervačního systému na webové stránce: www.scbatov.cz (rezervaci je možné provést i telefonicky nebo osobně v recepci, která je součástí baru). Je vhodné dostavit se alespoň 10 minut před začátkem rezervovaného času, aby hráč mohl přesně v rezervovaný čas začít s hrou. Úhrada hracího času je zásadně před začátkem hry a čas nutný k vyřízení formalit obsluhou a přípravy vybavení je v případě pozdního příchodu hráče na úkor jím zaplaceného času hry.

- může přijít i bez předchozí rezervace, ale s vědomím, že systém může být mezitím zarezervován jiným návštěvníkem, který pak má přednost. V případě, že na daný čas není systém rezervován, má přednost ten návštěvník, který přijde první. Hra je přitom možná nejdéle do začátku následující rezervace.

- sportuje na vlastní nebezpečí. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.

- dodržuje pravidla golfu a odpovídá za to, že v době, kdy hraje není ve hracím prostoru žádná jiná osoba. Hrací prostor simulátoru je ohraničen vyvýšenou částí podlahy, při hře musí být všechny osoby mimo tento prostor.

- je plně zodpovědný za zraněči jiné škody způsobené nedodržením provozního řádu.

- používá pouze golfové míčky, které dá ke hře provozovatel. Je přísný zákaz používat golfové míčky s reklamním potiskem, popř. s označením popisovačem.

- používá pouze umělá “týčka”

- nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

- ve všech prostorách SPORT CENTRA BAŤOV dodržuje pořádek.

- do hracího prostoru vstupuje pouze v čisté sálové obuvi. Nejsou povoleny golfové boty se spiky (ani tzv. soft spiky) ani jiná obuv s extrémně zvýrazněnou podrážkou oproti sálové obuvi.

- do hracího prostoru simulátoru je zákaz vstupu s jídlem, nápojem, cigaretou nebo se žvýkačkou.

- manipuluje se simulátorem pouze podle pokynů obsluhy.

 

Obsluha golfového simulátru má povinnost:

- umožnit po začátku hrací hodiny obsadit rezervovaný čas jiným klientem, pokud se ten, kdo čas rezervoval, nedostaví včas.

- upozornit hráče na možnost zákazu hry, pokud se nechová ohleduplně, aby nedošlo ke zranění jiného návštěvníka holí či míčkem nebo poškození elektronických součástí systému, a v případě neuposlechnutí takovému hráči hru ukončit bez nároku na kompenzaci, případně i natrvalo odmítnout hru na systému. Totéž musí učinit, pokud porušuje pravidla Provozního řádu.

- na žádost klienta za poplatek uschovat cenné věci do uzamčeného prostoru, neboť neručí za odložené věci, které nepřevzal do úschovy.

- v zájmu ostatních klientů zrušit veškeré další rezervace klienta, který se nedostaví bez včasného zrušení rezervace, a to ode dne, kdy k tomu došlo.

 

 

 

Hráč má právo: 

- na plné využití času, který si rezervoval. Pro počítání času je podstatný přesný čas (např. 17:00 – 18:00 hod). Nemožnost vyčerpat celou časovou jednotku (např. 60 minut) z důvodu opožděného příchodu hráče nebo předčasného ukončení hry hráčem nemá na výši úhrady rezervovaného času vliv.

- kdykoliv zrušit svou rezervaci telefonicky, nejpozději však do 24 hodin předchozího dne. Pokud rezervaci včas nezruší, systém bude rezervován pouze pro něj po celou dobu rezervace. Zrušení rezervace v termínu do 24 hodin předchozího dne není pro obsluhu technicky možná.

- přikoupit si další čas (min. o 30 minut), požádat obsluhu o prodloužení počítadla času a pokračovat ve hře (samozřejmě pokud není další čas rezervován jiným hráčem nebo skupinou).

 

 

Přejeme Vám hezkou hru

Vytvořilo Angrio Group s. r. o